Kora kamienna to jeden z najpopularniejszych produktów powstałych z gnejsu. Jest idealnym zamiennikiem kory drewnianej. W przeciwieństwie do niej jest produktem bardzo wydajnym i trwałym. Cechuje ją także całkowita przepuszczalność i kwaśny odczyn, który może wpływać pozytywnie na środowisko roślin ogrodowych.
Call Now Button